Close
Close
Narrow Results
$ to $
 Follow Your Favorites!
NotificationsSign in to get custom notifications of new products!AgePlayersPublisher
12 and up   Remove Search Term
3+ Players   Remove Search Term
Simon Pettersson   Remove Search Term
Advanced Search

pixel_trans.gif
 
 Hottest 12 and up, 3+ Players from Simon Pettersson
pixel_trans.gif
pixel_trans.gif
pixel_trans.gif
Products found in this section... Sort by: 
 Title    Publisher    Price  
Anatman

Anatman


Anatman är ett kortbaserat rollspel om identitet. I en nära framtid där hjärnans källkod är avkodad har vi lärt oss att skriva, att läsa och att radera information i neuroner. När dina minnen, dina kunskaper, din personlighet och dina djupaste övertygelser kan skrivas över, av dig själv eller av någon annan, vad innebär detta för vem du är? För hur samhället...   [click here for more]
Simon Pettersson  $16.45

Add to DriveThruCards.com Order  
Ahvayah (Namnkort)

Ahvayah (Namnkort)


Den här kortleken inne­håller kort med namn på personer, platser och orga­nisa­tioner, lämpliga att använda till science fiction-rollspel. Namnen är häm­tade från en stor variation av namn­kulturer, ofta med person- och familje­namn från två olika kulturer. Varje kort har två sidor, med ett namn på varje. Vita kort har ett mans- och ett kvinnonamn (eller könsneutrala namn), svarta...   [click here for more]
Simon Pettersson  $16.45

Add to DriveThruCards.com Order  
Displaying 1 to 2 (of 2 items) Result Pages:  1 
Select Page Number